Ogólnie

MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA ROZMÓW

W ramach jednego mastera dowolne TG

W ramach jednego serwera:
TG15, TG16(polityczny), TG17, TG18, TG19(techniczny),
TG20(wywoławczy), TG21, TG22, TG23, TG28(mobilki), TG77(dwie siekiery)

W ramach SIECI:
TG15, TG16(polityczny), TG17, TG18, TG19(techniczny),
TG20(wywoławczy), TG21, TG22, TG23, TG28(mobilki)

połączenia specjalne TG 24(KUBA) grupa dostępna dynamicznie na wszystkich serwerach – bez żadnych dodatkowych obostrzeń,

TG25 – szare eminencje

Serwer HUB:

  IO   -  serwer pośredniczący

Serwery dostępowe:

serwery stałe - kroslink grupy TG20
  ELARA  -  elara.frn2-0.net
  FOBOS  -  fobos.frn2-0.net
  METIS  -  metis.frn2-0.net
serwery niekroslinkowane
  DIA   -  dia.frn2-0.net
  KALE  -  kale.frn2-0.net / MSP