MSP

Mobilna sieć prywatna

Zaczęło się od podstawowych łączności, które nauczyły nas z korzystania z przywilejów połączenia technologii analogowych z siecią cyfrową. Była to pierwsza kość nie zgody z polskimi łącznościowcami, którzy uzurpując sobie prawo jedynowładztwa dopuszczali się HATE’u, prowokacji, wypowiedzi, które nie wiele mają wspólnego z zasadami kultury i życia w społeczności. Atakowani byli uczestnicy wolnych częstotliwości typu PMR, dPMR jak i częstotliwości komercyjnych, do których jedyne prawo ma operator posiadający specjalne świadectwo radiowe.

Przeszliśmy, walecznie przez projekt 'FRN2 Sieć'.
Ja osobiście miałem wręcz spotkania osobiste z łącznościowcami i zawsze kończyło się to awanturą.

Z TĄD TEŻ ZMIANA

Charakter mojej pracy wymaga, natychmiastowej, niczym nie zakłóconej łączności, na terenie całego kraju, bez konieczności posiadania świadectwa radiowego dla każde użytkownika.
Padł wybór na sieci komercyjne.
W trakcie wprowadzania innowacji zostałem poinformowany, że jest alternatywa tańsza.

Prywatka sieć Radiowa.

  • własne, zarządzane przez jednego operatora, częstotliwościami przydzielonymi
  • możliwość z korzystania z PMR, dPMR.
  • tylko operator udziela zezwolenia na dostęp do sieci.
  • operator w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, może wykluczyć zewnętrze urządzenie nadawczo odbiorcze.
  • operator przyjmuje na siebie zachowanie czystości pracy w zakresie przydzielonych częstotliwości.
  • operator jest jedyną instytucją, do której można wnosić wnioski i skargi.
  • Ewentualne zakłócenia zewnętrzne tylko operator może zgłosić do właściwych służb.